The Yeshiva of Greater Washington

Leining

Megillas Shir HaShirim
The Gra On Shir HaShirim #73b (Perek 4 Verse 16) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
The Gra On Shir HaShirim #74 (Perek 5 Verse 1) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
The Gra On Shir HaShirim #75 (Perek 5 Verse 1, 2) Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
The Gra On Shir HaShirim #76 (Perek 5 Verse 2, 3) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
The Gra On Shir HaShirim #77 (Perek 5 Verse 3) Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
The Gra On Shir HaShirim #78 (Perek 5 Verses 4, 5 and 6) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
The Gra On Shir HaShirim #79 (Perek 5 Verses 2 - 9) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
The Gra On Shir HaShirim #80 (Perek 5 Verses 10) The Shiyur Komah Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
The Gra On Shir HaShirim #81 (Perek 5 Verses 10 - 11) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
The Gra On Shir HaShirim #82 (Perek 5 Verse 11) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
The Gra On Shir HaShirim #83 (Perek 5 Verse 12) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
The Gra On Shir HaShirim #84a (Perek 5 Verse 12 - follow up) Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
The Gra On Shir HaShirim #84b (Perek 5 Verses 13, 14) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
The Parts Of Klal Yisroel United (end of the Gra on Shir HaShirim #29) Rabbi Ahron Lopiansky 3 min